Bilatu
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
Aldaketa edo definizio berria iradoki nahi baduzu, komunika iezaiozu, mesedez, zerrenda administratzeko ardura duenari.

ukanduna

Pertsona fisiko  edo juridiko  horrek ordaindukoaren, kanbio-letraren edo endosatzeko moduko beste balore baten edukitza du.

usukapioa / usukapitzea

Jabetza edo eskubide erreala eskuratzea, legeak ezarri baldintza eta epeetan.
Adibidea. Norbaitek jabe gisa (nahiz eta benetako jabea izan ez), titulu zuzenarekin eta onustez, ondasun higiezinaren erabilera badu 10 urtetan zehar, erabiltzaile hori zuzenean jabe bihurtzen da. Ez badu titulu zuzenik ez onusterik, jabe gisa 30 urtetan zehar erabiltzeak berarekin dakar usukapio bidez jabe bihurtzea. Ondasun higigarrien kasuan, epeak desberdinak dira.
Usukapioa zuzenekoa bada ere, eskuarki epailearen adierazpena behar da, aitortua izan dadin.

Konekta zaitez